Psycholog - Szczegóły ogłoszenia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Środzie Śląskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1/2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Psycholog

Miejsce pracy: Środa Śląska

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Środa Śląska

Data udostępnienia: 2018-04-16

Ogłoszono dnia: 2018-04-16 przez Iwona Babińska

Termin składania dokumentów: 2018-05-15 12:00:00

Nr ogłoszenia: 1/2018

Zlecający: Środowiskowy Dom Samopomocy

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Psychologiem może zostać osoba, która:
 1. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 3. Posiada obywatelstwo państwa członkowskiego UE.
 4. Posiada wykształcenie wyższe/ psychologia
 5. Posiada co najmniej 6 miesięczny staż pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Umiejętność stosowania tekstów, kwestionariuszy, przeprowadzanie wywiadu psychologicznego, sporządzanie wywiadu psychologicznego, sporządzanie diagnozy psychologicznej, prowadzenie warsztatów psychologicznych.
 2. Umiejętność pracy indywidualnej i grupowej.
 3. Dyspozycyjność, systematyczność i rzetelność w realizacji obowiązków.
 4. Znajomość przepisów związanych z ustawą o pomocy społecznej.
 5. Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych – tekst jednolity z dnia  29.08.1997
 6. Doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi.
 7. Biegła znajomość obsługi komputera ( Word, Excel, Internet).

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do zadań psychologa należy w szczególności:
 1. Prowadzenie indywidualnych i grupowych konsultacji psychologicznych, warsztatów psychologicznych, poradnictwa dla uczestników ŚDŚ.
 2. Inicjowanie i prowadzenie programów psychologicznych mających na celu rozwój umiejętności życiowych i społecznych uczestników ŚDS.
 3. Sprawowanie opieki nad osobami przebywającymi w ŚDS.
 4. Współorganizowanie imprez dla domowników ŚDS.
 5. Współpraca z instytucjami dla realizacji zadań ŚDS.
 6. Współdziałanie z terapeutami i pracownikiem socjalnym.
 7. Współdziałanie z rodzinami i opiekunami domowników ŚDS.
 8. Systematyczne prowadzenie wymaganej dokumentacji i rejestrów.
 9. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. zatrudnienie na cały etat od dnia 01.06.2018 r.
 2.  praca biurowa przy komputerze,
 3. praca przy sztucznym/ naturalnym oświetleniu,

V. Wymagane dokumenty:

- CV i list motywacyjny,
- kserokopia dokumentu tożsamości,
- kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, wymagany staż pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi,
- oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne,
- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
- kserokopie świadectw pracy.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesy rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)”

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-05-15 12:00:00
b. Sposób:
Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z podanym adresem i numerem telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem: „ Nabór na stanowisko psychologa” do dnia 15.05.2018 r.
c. Miejsce:
Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu) do ŚDS wŚrodzie Śląskiej ul. Kilińskiego 28

VII. Informacje dodatkowe:

Informacje o wyniku naboru będą umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ŚDS oraz tablicy informacyjnej w siedzibie ŚDS
 
Aplikacje które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
Wybrane osoby spełniające kryteria formalne konkursu zostanę powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.
 
Dodatkowych informacji udziela:
Jadwiga Bodniewicz – Dyrektor ŚDS w Środzie Śląskiej tel: (71) 3595959

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Środowiskowy Dom Samopomocy w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyla informację: Iwona Babińska Data wytworzenia informacji: 2018-04-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jadwiga Bodniewicz Data wprowadzenia do BIP 2018-04-16 22:46:33
Wprowadził informację do BIP: Mariusz Wilański Data udostępnienia informacji: 2018-04-16 22:46:40
Osoba, która zmieniła informację: Mariusz Wilański Data ostatniej zmiany: 2018-04-16 22:58:37
Artykuł był wyświetlony: 91 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Środowiskowy Dom Samopomocy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu